Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vuokrien maksuaikojen pidentäminen poikkeustilanteessa

ROIDno-2020-3213

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 § 153 toimenpiteistä Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Rovaniemen kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat kaupungille tärkeitä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun on vähäiselle määrälle yrityksiä myönnetty maksuaikojen pidennyksiä vuonna 2020.

Tilapalvelukeskuksen omistamissa yrityksille vuokratuissa tiloissa muutama yritys on esittänyt vuokrien alennuksia vuodelle 2020. 

Esitys tukitoimista kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun:

 • Ensisijaisesti ne yritykset, jotka tarvitsevat avustusta vuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa apua Business Rovaniemeltä.
 • Yritystilojen vuoden 2020 maksamattomien vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomat vuokrat olla maksettu 31.12.2021 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.-30.6.2021 kuitenkin niin, että vuokrat tulee olla maksettu 31.12.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun ovat seuraavat:

 • Ensisijaisesti ne yritykset, jotka tarvitsevat avustusta vuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa apua Business Rovaniemeltä.
 • Yritystilojen vuoden 2020 maksamattomien vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomat vuokrat olla maksettu 31.12.2022 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.2021 - 30.6.2022 kuitenkin niin, että vuokrat tulee olla maksettu 31.12.2022 mennessä.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungingeodeetti Pertti Onkalolle ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalalle toimivallan neuvotella ja sopia maksujärjestelyistä yritysten kanssa. 

Tätä päätöstä noudatetaan myöskin kaupungin omistajanpoliittisena ohjauksena kaupungin konserniyhtiöissä.

Päätös

Liisa Ansala (Hallintolaki 28 § kohta 7), Matti Henttunen (Hallitolaki 28 § kohta 5) ja Susanna Junttila (Hallintolaki 28 § kohta 5) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen.

Varajäsen Kaisu Huhtalo oli läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa sekä kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 13.38 - 14.00. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa kaikki jäsenet olivat läsnä. Jukka Kujala poistui klo 13.38.

Sanna Karhu esitti Harri Rapon, Juhani Juuruspolven, Esko-Juhani Tennilän, Maarit Simoskan kannattamana, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun siten, että valmistellaan yrityksiä tasapuolisesti kohteleva kriteeristö, jolla kaupunginhallitus voi harkinnan jälkeen myöntää vuokrahuojennuksia tai antaa vuokria anteeksi niille yrityksille, jotka ovat vuokralla Rovaniemen kaupungilla. Kaupunginhallitus evästää lisäksi, että yrityksen täytyy kyetä osoittamaan elinkelpoisuutensa ja täsmänetää, että kriteeristö voi edellyttää esimeriksi mahdollisimman tuoreita taloustietoja. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Susanna Junttila, Liisa Ansala, Matti Henttunen

Tiedoksi

Elinvoiman toimiala, Tilapalvelukeskus, Konserniyhtiöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.