Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä oli Maarit Simoska sekä valtuuston puheenjohtajista Heikki Autto ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä oli paikalla Mari Jolanki.

Kalervo Björkbacka poistui kokouksesta klo 15.04.

Kokous todetttiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.