Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Karhu ja Matti Henttunen. Seuraavina vuorossa ovat Esko-Juhani Tennilä ja Maarit Simoska.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Karhu ja Matti Henttunen. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.