Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi katsauksessaan mm. seuraavista ajankohtaisista asioista:

 • kuluvan vuoden talouden toteutuma esitellään kaupunginhallitukselle 2.11.2020 ja
 • Sairaalanniemen kaavoituksen informaatiotilaisuus järjestetään virtuaalisesti 19.10.2020.
   

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi katsauksessaan seuraavista ajankohtaisista asioista:

 • talousarvion valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen ryhmäpuheenjohtajien ja lautakuntien kesken,
 • teatterin hallintomallin valmistelutyöryhmän nimeäminen,
 • sairaanhoitopiirin ja kaupungin neuvottelu ajankohtaisista asioista, 
 • nimitysjaosto kokoontuu 21.10.2020,
 • viestintä- ja markkinointijohtajan haastattelut,
 • Lapin aluekehityspäivät,
 • avoimen hallinnon koulutuspäivä,
 • Osaamon toiminta avattu ja 
 • hallintosäännön muutostarpeet kouluverkon päättämisestä.
   

Matti Henttunen kertoi terveiset Keskustan kehittämishankkeen kokouksesta sekä Eduro säätiön kokouksesta.

Harri Rapo kertoi terveiset sivistyslautakunnan kokouksesta.

Maria-Riitta Mällinen kertoi terveiset nuorisovaltuuston kokouksesta sekä nuorisohallituksen tulevan kokouksen asioista.

Kalervo Björkbacka kertoi terveiset ympäristölautakunnan kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti merkitä annetut katsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.