Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kela

 • Tiedote 30.09.2020 Toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta loppuvuonna – korvausta ei tarvitse hakea erikseen. Väliaikaista epidemiakorvausta maksetaan loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille, jotka ovat siihen oikeutettuja.
 • Tiedote 30.09.2020 Toimeentulotukiuudistus osoitti heikoimmassa asemassa olevien palveluiden tärkeyden Kelan tutkimuksen teemakirja kokoaa yhteen tutkimustuloksia perustoimeentulotuen Kela-siirron valmistelusta ja sen toimeenpanosta sekä toimeentulotuen saajien ja toimeentulotukityön tilanteesta uudistuksen jälkeen. Tarkastelu pohjautuu vuosilta 2014–2018 kerättyihin aineistoihin. Kirjan mukaan uudistus paransi asiakkaiden mahdollisuutta saada yhdenvertaista kohtelua mutta heikensi heitä koskevan yksilöllisen harkinnan edellytyksiä.
   

Lapin liitto

 • Lapin liiton hallituksen kokouspöytäkirja 28.9.2020, pöytäkirja liitteineen on viety Lapin liiton kotisivuille 1.10.2020 ja on luettavissa osoitteessa: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020549.
   

REDU

 • Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 23.9.2020, joka on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/2392020.
 • Kutsu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 18.12.2020.
   

Rovaniemen keskuspesula

 • Kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.