Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Koronavirustilanteeseen varautuminen

ROIDno-2020-850

Perustelut

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt edellisen kaupunginhallitukselle annetun tiedoksiannon jälkeen jälkeen kolme kokousta (1.9, 28.9 , 9.10 ja 13.10.)

Häiriötilanteen johtoryhmän pöytäkirjat ovat kaupunginhallituksen oheismateriaalina.

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa tilannekatsaus koronavirustilanteesta sekä tehdyistä ja valmisteilla olevista toimenpiteistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallintoylilääkäri Paula Reponen ja vs. turvallisuuspäällikkö Johanna Aho esittelivät asiaa. Tilannekatsaus on oheismateriaalina. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esitteli matkailun tilannetta kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedoksi.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.02. Maarit Simoska poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.19. Varajäsen Mari Jolanki liittyi kokoukseen klo 13.20.

Tiedoksi

Häiriötilanteen johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.