Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Lappica Oy:n omistajaohjaus

ROIDno-2020-3191

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lappica Oy on lähettänyt omistajilleen kutsun 22.10.2020 pidettävään strategiafoorumiin. Kutsun mukaan tilaisuuden tarkoituksena on omistajien tahtotilan kuuleminen omistajastrategian luomisen pohjaksi.

Kaupunginjohtaja ja vastuualuepäälliköt Ville Vitikka ja Antti Määttä ovat käyneet työpajaan valmistautumiseen liittyvän neuvonpidon Lapin sairaanhoitopiirin johdon kanssa. Lappican tulevaisuuden vaihtoehtoja on käsitelty myös kaupunginhallituksen iltakoulussa 5.10.2020. Kaupungin vastaukseksi strategiafoorumin ennakkokyselyyn on valmisteltu sairaanhoitopiirin kanssa käytyyn keskusteluun ja kaupunginhallituksen iltakouluun pohjautuen liitteenä oleva vastausluonnos.

Strategiafoorumiin on ilmoitettu kaupungin edustajiksi kaupunginjohtaja ja vastuualuepäälliköt Määttä ja Vitikka.

Yhtiön omistus jakautuu seuraavasti:

Rovaniemen kaupunki 91 osaketta
Lappica Oy:n omat osakkeet 3 osaketta
Lapin Sairaanhoitopiirin ky 1 osake
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1 osake
Kolpeneen palvelukeskuksen ky 1 osake
Ranuan kunta 1 osake
Ylitornion kunta 1 osake
Sodankylän kunta 1 osake

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vastauksen antamisen Lappica Oy:n kyselyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginjohtajan täydensi päätösesitystään niin, että kohtaan 10. Mitä muita suunnitelmia teillä on Lappican toimintaan ja/tai omistukseen liittyen?  lisätään teksti: "Lappican osalta on tarpeen arvioida sen yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona mahdollisuutta toimia tulevan sote-hyvinvointialueen työterveyshuoltopalvelujen tuottajana. Tähän liittyen voidaan tarkastella vaihtoehtoa, jossa omistuksen enemmistö siirrettäisiin Lapin sairaanhoitopiirille."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.