Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2021 ja investointisuunnitelma 2021-24

ROIDno-2017-3830

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista. Koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 23.9.2020 § 86 liitteenä olevan koulutuskuntayhtymän alustavan talousarvion 2021 ja investointisuunnitelman vuosille 2021-2024 ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot. Lasunto tulee toimittaa kuntayhtymän hallitukselle 30.10.2020 mennessä.

Koulutuspalvelujen  esitys lausunnoksi:

Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän yhteistyötä kiinteistöjen tulevalle käytölle tulee aktiivisesti jatkaa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaan liittyen. Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnalle on laadittu syyskuussa palveluverkkojen nykytilaselvitys 2020 ja suunnitelma vuosille 2021-2025. 

On tärkeää yhä tarkemmin arvioida talouden ja palvelutarpeen kehittymistä molempien koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Tässä yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisen oppivelvollisuuslain muutoksen tuomat talousvaikutukset. On mahdollista, että toteutuessaan lain tuomat velvoitteet aiheuttavat menojen kasvua toisen asteen koulutuksen järjestäjille, mikäli valtionapu ei kata kaikkia toteutuvia kustannuksia täysimääräisesti. Koulutuspalveluiden ja Redun yhteinen työryhmä valmistautuu mahdolliseen oppivelvollisuuslain muutokseen. Jatkossa toiselle asteelle muodostetaan yhteinen nivelvaihe, mikäli laki hyväksytään. 

Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden käytössä on koulutuskuntayhtymän tiloja Kairatiellä, Porokadulla sekä Jokiväylän tiloissa. Kaupunki luopuu Jokiväylän tilojen käytöstä, mutta tulee siirtämään merkittävästi hallinnon toimitiloja Kairatielle syksyllä 2021, kun Ylikylän monitoimitalon uudet tilat otetaan käyttöön. Vaaranlammen koulun hankesuunnittelu on käynnistetty ja koulun Kairatiellä olevia tiloja tarvitaan uuden yksikön valmistumiseen saakka. 

Ounasvaaran lukion tilojen huomioiminen kuntayhtymän kiinteistöstrategiassa on välttämätöntä Porokadun kiinteistössä ilmenneiden ongelmien korjaamisen lisäksi. Urheilulukion ja ammattilukiotoiminnan edellyttämä yhteys peruslukion toimintaan on turvattava jatkossakin.  Tilakysymyksillä on selkeä yhteys myös kaksoistutkintojen vetovoimaan tulevaisuudessa. Ounasvaaran lukio tarvitsee turvalliset ja terveelliset tilat urheiluopiston tilojen käyttötarve huomioiden. Toisen asteen tilakysymykset tulee ratkaista yhteisessä työryhmässä kuntayhtymän kiinteistöstrategian valmistuttua. 

Kaupunginvaltuuston kuntayhtymälle päättämän tavoitteen mukaisesti tulee kaupungin peruspääomalle maksaa 3 % korko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2021 ja investointisuunnitelmasta 2021-24 yllä olevan koulutuspalvelujen valmistelevan lausunnon.

Päätös

Toimialajohtaja Antti Lassila, kaupunginlakimies Ville Vitikka  ja toimialajohtaja Jukka Kujala esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Maarit Simoska saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.40 ja Mari Jolanki poistui klo 14.40.

Tiedoksi

Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.