Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 346 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • elinvoimalautakunta 29.9.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.10.2020
 • perusturvalautakunta 30.9.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.10.2020
 • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 24.9.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.9.2020
 • sivistyslautakunta 7.10.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.10.2020
   

Lupainsinööri

 • lupatunnukset 698-2020-90-92, 94, 97-98, ajalla 15.-25.9.2020

 

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 360-arviointijärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä palveluhankinta, 23.09.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 86 Vuokratun kerrostalotontin 6-610-3 myynti Korkalovaarassa, 06.10.2020
§ 87 Vesimaa nimisen tilan Rn:o 53:234 lyhytaikainen vuokraaminen, Rudus Oy, 08.10.2020
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 84 Asemakaavan mukaisen YL-tontin osan osto; Antinkuja 2, 17.09.2020

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 98 Kuntatietoraportoinnin (KUTI) tarjouksen hyväksyminen, 07.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 90 Päätös konsernihallinnon esimiestyöstä, 15.09.2020
§ 96 Vastuualuepäälliköiden tehtävien vaativuuden arviointi, 05.10.2020
§ 97 Väistötilojen vähentäminen, 05.10.2020
Muu päätös:
§ 99 Alaruoksentalon käyttäminen 12.10.2020, 12.10.2020
Talouspäätös:
§ 95 Laskujen hyväksyjien, varahyväksyjien ja asiatarkastajien määrääminen / konsernihallinto, 22.09.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 89 Strategisen kaavoituksen työryhmän nimeäminen, 15.09.2020
§ 91 Jäsenen nimeäminen Lapin liiton kuntatyöryhmään 16.9.2020 lukien, 22.09.2020
§ 94 Talousryhmän kokoonpanon ja nimen tarkistaminen, 22.09.2020

Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Lakimiesharjoittelijan palkkaaminen ajalle 12.10 - 31.12.2020., 02.10.2020
Muu päätös:
§ 7 Oikeudenkäynnin lopettaminen rakennuslupapäätöstä koskevassa vahingonkorvausasiassa, 06.10.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 108 Asuntotontin 8-8230-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 21.09.2020
§ 109 Asuinrakennupaikan no 6 vuokraus / myynti Rautiosaaressa, 21.09.2020
§ 110 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 23.09.2020
§ 111 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myyntipäätöksen peruminen Pöykkölässä, 23.09.2020
§ 112 Asuntotontin 10-10259-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.09.2020
§ 113 Asuinrakennuspaikan no 5 vuokraus / myynti Rautiosaaressa, 25.09.2020
§ 114 Asuntotontin 19-75-5 vuokraus / myynti Muurolassa, 25.09.2020
§ 115 Asuntotontin 10-10250-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 02.10.2020
§ 116 Asuntotontin 17-5583-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 02.10.2020
§ 117 Asuntotonttia 11-11330-5 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Pöykkölässä, 09.10.2020

Tietohallintojohtaja
Muu päätös:
§ 18 CaseM arkistointegraation määrittelyn ja suunnittelun hankinta, 25.09.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 41 Konelumitöiden hankinta, Oikaraisen koulu, 24.09.2020
§ 42 Työmaan puhtaudenhallinnan asiantuntijapalveluiden hankinta, 09.10.2020
§ 43 Ounasvaaran koulun keittiön laitehankinta, 09.10.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 160 Kerrostalotontin 698-3-3060-16 varaaminen os. Willamonkuja 1, 28.09.2020
§ 161 Kerrostalotontin 698-13-3180-2 varaaminen os. Koivuojankatu 12, 28.09.2020
§ 170 Teollisuustontin 18-7020-9 luovuttaminen (os. Teknotie 4), 02.10.2020
§ 172 Teollisuustontin 8-8155-3 varaaminen os. Varikkotie 21, 09.10.2020
§ 173 Vuokrasopimuksen jatkaminen Ravitallikuja 7 / Aimo Teppo, 09.10.2020
§ 174 Vuokrasopimuksen jatkaminen Ravitallikuja 6, 12.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan, Esko-Juhani Tennilän, Matti Henttusen, Liisa Ansalan, Hannu Ovaskaisen ja Maarit Simoskan kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan 7.10. 2020 kokouksen päätöksiin § 148 Kaukon koulun lakkauttaminen, § 149 Nivankylän koulun lakkauttaminen ja § 150 Vikajärven koulun lakkauttaminen. Perustelut: Sivistyslautakunta ei ole ottanut päätöksissään koulujen lakkauttamisista huomioon Kylien kehittämisjaoston lausuntoa, eikä ole perustellut tätä esityksissään eikä päätöksissään. Hallintolain §45 mukaan päätökset pitää perustella. Prosessina olisi ollut sujuvampaa, jos palveluverkkoon liittyvät ratkaisut olisi tehty vasta valtuuston päätettyä talousarviosta. Koulut osana palveluverkkoa täytyy linjata strategisella tasolla kokonaisuutena. Lisäksi säästöpotentiaalissa on todennäköisiä epäkohtia, joiden myötä lasketut säästöt eivät tule toteutumaan. Esimerkiksi lakkautettavien koulujen oppilaat eivät mahdu kaikkiin olemassa oleviin ryhmiin naapurikouluissa, jolloin uusia ryhmiä joudutaan perustamaan ja säästöt eivät toteudu.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että Karhun esitys otto-oikeuden käyttämisestä on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Todettiin kaupunginjohtajan päätökset otto-oikeuden käyttämisestä elinvoimalautakunnan päätöksiin 29.9.2020 §131 ja § 132.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Sanna Luoma

 • Ei 7 kpl 64%

  Sanna Karhu, Kalervo Björkbacka, Maarit Simoska, Liisa Ansala, Hannu Ovaskainen, Esko-Juhani Tennilä, Matti Henttunen


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.