Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vt. tarkastuspäällikkö Juuso Kataja kertoi ajankohtaisista asioista.
Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren kertoi ajankohtaisista asioista.

Kaupunginhallitus keskeytti asian käsittelyn § 103 käsittelyn ajaksi.

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

Merkittiin ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.