Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati, Lapin aluetoimisto

 • esikäsky 14.3.2023 MILJAZZ - Puolustusvoimien kesäkiertue 2023 Rovaniemellä 8.6.2023
   

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

 • Pahkamaan ampumaradan ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2022
   

Rovaniemen kaupunki

 • valvontainsinöörin purkamislupapäätös 2023-100 Purkamislupapäätös 24.2.2023 24 §, Ruokolammentie 5, Rovaniemi
   

Tervolan kunta

 • Tervolan maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 1/2023 20.2.2023, pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.