Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 27.2.2023. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 27.2.2023 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 20 Ilmoitusasiat

Ei toimenpiteitä

§ 21 KAS asunnot Oy lainatakaus

Jakelu:
Tiedoksi: KAS-asunnot Oy

§ 22 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman muuttaminen 

Jakelu:
Tiedoksi: Lautakunnat, Toimialan talouspäälliköt, talous- ja rahoituspalvelut, Talousarviopäällikkö, vt. konsernitalouspäällikkö

§ 23 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet 

Ei toimenpiteitä

§ 24 Valtuustoaloite kouluruuasta 

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Hajnalka Kiss-Herttua

§ 25 Valtuustoaloite Vaaterahan käyttöönotto varhaiskasvatuksen työntekijöille 

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Tarja Kuoksa

§ 26 Valtuustoaloite Edistetään kaupungin ruokapalvelun henkilöstön saatavuutta ja avoimien vakanssien täyttämistä

Jakelu: Antti Määttä, Paavo Aarnio
toimenpiteitä varten: Hajnalka Kiss-Herttua

§ 27  Kokouksen päättäminen

Ei toimenpiteitä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.