Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja X    
Päivi Alanne-Kunnari X    
Terhi Heikkilä   X  
Reijo Jylhä   X  
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen   X  
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto   X  
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi   X  
Juha-Pekka Mikkola     X
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala   X  
Heini-Tuuli Onnela X    
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.