Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Omistajaohjaukseen liittyvä asia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17