Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sara Seppänen ja Terhi Heikkilä. Seuraavina vuorossa ovat Timo Tolonen ja Päivi Alanne-Kunnari.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.3.2023.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Seppänen ja Terhi Heikkilä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.