Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 21.2.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.2.2023
  • sivistyslautakunta 23.2.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.3.2023
  • elinvoimalautakunta 28.2.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.3.2023
  • hyvinvointilautakunta 1.3.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.3.2023

 

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Opasvalvojien tehtäväkohtainen palkka, 13.02.2023
§ 15 Jätehuoltoasiantuntijan tehtäväkohtainen palkka, 19.02.2023
§ 16 Työhönvalmentajan (viranomaistehtävät) tehtäväkohtainen palkka, 20.02.2023
§ 17 Korjausrakentamisen asiantuntijan tehtäväkohtainen palkka, 20.02.2023
§ 18 Kosketinsoittajan tehtäväkohtainen palkka, 01.03.2023
§ 19 Kulttuuriohjaajien tehtäväkohtainen palkka, 06.03.2023
§ 20 Rakennuspäällikön viran tehtäväkohtainen palkka, 06.03.2023
§ 21 Palvelualuepäällikön tehtäväkohtainen palkka, 08.03.2023
§ 22 Eläintenhoitajan tehtäväkohtainen palkka, 10.03.2023
§ 23 Avustavan lakimiehen tehtäväkohtainen palkka, 10.03.2023

Kaupunginjohtaja
Delegointipäätös:
§ 8 Toimivallan delegoiminen konsernihallinnossa, 28.02.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Tiedonhallintapäällikön viran täyttäminen, 17.02.2023

Kaupunginsihteeri
Hankintapäätös:
§ 6 THL Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (TerveSuomi) otoksen hankinta, 28.02.2023
Muu päätös:
§ 5 Päätös tietojen luovuttamisesta, 21.02.2023
§ 7 Viranhaltijapäätös asiakirjapyyntöön Kaupungin Castrén&Snellmanilla teettämien toimeksiantojen (3 kpl) voimassa olleen hallintosäännön mukaiset hankintapäätökset ja sopimukset, 10.03.2023

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Saarenputaan hammashoitolan korjaustyöt, rakennusurakkaan sisältyvien hankintojen siirtäminen tilaajalle, 28.02.2023

Tilapalvelupäällikkö
§ 2 Valvomo-ohjelmiston päivitys ja siirto LapIT Oy:n palvelinympäristöön, 21.02.2023
§ 3 Päätös hankinnan keskeyttämisestä kiinteistöhuollon kiinteistöpäivystäjän pakettiauton hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa, 21.02.2023

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Hankeasiantuntijan viran täyttäminen, 10.03.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.