Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiiri / Rovaniemen kaupunki

  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 1/2020 ja 2/2020
     

Rovaniemen kaupunki

  • purkamislupapäätös 2020-900, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
     

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  •  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 28.10.2020 kokouksen esityslista. Esityslista on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/28102020. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh. 0400 488 881.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtaja esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.