Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista,

  • kaupungintalon peruskorjaushankkeen tilanne
  • talousasiat
  • muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisista asioista kuten kaupungintalon peruskorjauksen valmistelutilanteesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi mm. lautakuntien ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien yhteispalavereista liittyen talousarvion valmisteluun, lähiruokaan liittyvien valtuustoaloitteiden valmistelusta, Auttin reittitoimituksesta, viestintä- ja markkinointijohtajan rekrytointiprosessista sekä tulevista kuntatapaamisista.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaoston puheenjohtaja Sanna Karhu informoi jaoston kokouksesta.

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala informoi ekosysteemisopimuksen valmistelutilanteesta.

Kaupunginhallitus merkitsi annetut katsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.