Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

  • ampumatiedote 4/2020 Rovajärven ampuma-alueen ammunnoista ja harjoituksista ajalle 1.10.2020 - 31.12.2020

Lapin lennosto

  • Ilmavoimien Ruska 20 -ilmaoperaatioharjoituksen ennakkotiedote, tiedote ja kartta liikennejärjestelyistä Rovaniemellä (Norvatie suljetaan liikenteeltä 3.-5.10.). Ruska 20 (28.9.‒6.10.2020) on Ilmavoimien vuoden pääsotaharjoitus, johon osallistuu yli 60 lentokonetta ja noin 4 800 henkilöä ympäri Suomea. Myös Ruotsin ilmavoimat on mukana harjoituksessa. Harjoitus näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata, Rovaniemeltä Jyväskylään ja Kajaanista Vaasaan. Tiedotteet ovat luettavissa myös Ilmavoimien verkkosivulla osoitteessa: https://ilmavoimat.fi/-/ruska-20-harjoituksessa-mukana-yli-60-lentokonetta-ja-4-800-sotilasta

Lapin liitto

  • Lapin liiton hallituksen maanantaina 21.9.2020 pidettävän kokouksen esityslista tiedoksi. Kokous pidetään etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla. Kokouksen esityslista liitteineen löytyy linkistä: http://lapinliitto.oncloudos.com/kokous/2020546.PDF

Rovaniemen kaupunki

  • vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 3/2020, 11.8.2020
  • vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 5/2020, 28.8.2020
  • Hallituksen puheenjohtajan osa-aikainen vanhempainvapaa päättyy 30.9. Puheenjohtajan kesälomapäivät 2.10., 23.10. ja 30.10. aikaisemmin hyväksyttyjen lomapäivien lisäksi
  • tarkastusinsinöörinviranhaltijapäätös Purkamislupa 2020-725, 17.9.2020 243 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.