Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Kaupunginvaltuuston 7.9.2020 päätösten täytäntöönpanot

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 7.9.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että Rovaniemen kaupunginvaltuuston 7.9.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 67 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen

Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Kaavoitusyksikkö

§ 68 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Kaavoitusyksikkö

§ 69 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Jakelu:
tiedoksi: Talousyksikkö

§ 70 Valtuustoaloite uusi koronatestilaitteisto Rovaniemelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 71 Valtuustoaloite osakesäästäminen oppiaineeksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / koulutuspalvelujen palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 72 Valtuustoaloite lähiöprojektin käynnistäminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 73 Valtuustoaloite mielenterveysavun lisääminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / terveydenhuollon palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 74 Valtuustoaloite hyvinvointipassi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: hyvinvointipalvelujen toimiala, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 75 Valtuustoaloite uuden frisbeegolf-radan paikan määrittämiseksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala / kaavoitusyksikkö sekä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / liikuntapalvelut yksikkö, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

§ 76 Valtuustoaloite runkolukittavien pyörätelineiden määrän kasvattamiseksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 20.3.2021 mennessä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteet: toimialat ja palvelualueet päätöksen mukaisesti

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.