Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 305 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat kaupunginhallituksen jäsen Maria-Riitta Mällinen, varajäsen Mari Jolanki, valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sekä toimialajohtaja Jukka Kujala ja vs. viestintäpäällikkö Johanna Tikkanen. 

Läsnä kokoustilassa olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, kaupunginhallituksen jäsenet Harri Rapo, Kalervo Björkbacka, Esko-Juhani Tennilä, Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi, Hannu Ovaskainen ja Sanna Karhu, varajäsen Sanna Luoma sekä valtuuston 3. varapuheenjohtaja Aatos Nätynki. Lisäksi läsnä kokoustilassa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Antti Lassila, kaupunginlakimies Ville Vitikka, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta.

Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Päivi Alaoja ja Maarit Simoska sekä valtuuston 1. varapuheenjohtaja Susanna Junttila.

Kaupunginhallituksen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.