Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Sanna Karhu. Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Karhu ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.9.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.