Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 25.8.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.9.2020
  • perusturvalautakunta 26.8.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.9.2020

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2020-84, 86-88, ajalla 21.8.-7.9.2020

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Polttoaineet jakeluasemilta - option käyttäminen, 28.08.2020

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Koulutusstipendi, 31.08.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 73 Kaupungin suostumus maanvuokrasopimuksen määräaosa siirtoon hallinnanjakosopimusta varten, Syväsenvaaran Liikekiinteistö, 02.09.2020
§ 74 Vuokratun asuntotontin 8-8180-2 myynti Länsikankaalla, 02.09.2020
§ 75 Asuntotonttia 10-10262-4 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 07.09.2020
§ 76 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-4 koskevan varausajan jatkaminen Etelärinteellä, 07.09.2020
§ 77 Asuntotonttia 10-10260-7 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 07.09.2020
§ 78 Asuntotonttia 10-10261-4 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 07.09.2020
§ 79 Asuntotonttia 10-10257-5 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 07.09.2020
§ 80 Asuntotonttia 10-10257-6 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 08.09.2020
§ 81 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen tilasta 409-22-186, Napapiiri, 10.09.2020
§ 82 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-3 koskevan varausajan jatkaminen Etelärinteellä, 11.09.2020
§ 83 Vuokratun asuntotontin 10-10225-7 myynti Vennivaarassa, 14.09.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 80 Tilapalvelukeskuksen sijaisuudet kesälomien 2020 aikana, 01.09.2020
§ 81 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön organisaatio 25.8.2020 alkaen/ Tämä päätös korvaa 25.8.2020/76 § tehdyn päätöksen, 01.09.2020
§ 85 Viestintäpäällikön irtisanoutuminen ja avoimen viran hoito, 09.09.2020
§ 87 Viestintäpäällikön viran virkanimikkeen muuttaminen, kelpoisuusehtojen ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen sekä viran avaaminen haettavaksi, 11.09.2020
Muu päätös:
§ 77 Edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen, 28.08.2020
§ 79 Alaruokasentalon käyttäminen 1.9.2020, 28.08.2020
§ 84 Sovintosopimuksen hyväksyminen vuokrasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 07.09.2020
Talouspäätös:
§ 82 Kaupungin tilinkäyttöoikeudet, 04.09.2020
§ 88 Kaupungin sijoitusvarojen kotiuttaminen tilivaroiksi, 11.09.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 78 Kiinteistökehitystyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen, 28.08.2020
§ 83 Kaupungin johtoryhmän kokoonpanon täydentäminen, 07.09.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 90 Asuntotontin 17-5578-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 27.08.2020
§ 91 Asuntotontin 17-5579-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 27.08.2020
§ 92 Asuntotontin 10-10255-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 27.08.2020
§ 93 Asuntotontin 10-10262-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 27.08.2020
§ 94 Asuntotontin 17-5578-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 27.08.2020
§ 96 Asuntotontin 8-8223-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 10.09.2020
§ 97 Asuntotontin 10-10253-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 98 Asuntotontin 10-10258-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 99 Asuntotontti 10-10261-6 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 100 Asuntotonttia 10-10261-1 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 101 Asuntotonttia 10-10257-1 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 102 Asuntotonttia 10-10259-4 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 103 Asuntotontin 8-8222-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 10.09.2020
§ 104 Asuntotontin 10-10259-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 10.09.2020
§ 105 Asuntotontin 17-5579-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 10.09.2020
§ 106 Asuntotontin 11-11349-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 10.09.2020
§ 107 Tonttihakemus rivitalotontille 11-11359-3 Pöykkölässä, 14.09.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 40 Kaupungintalon paloilmoitinkeskuksen päivittäminen, 11.09.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 146 Teollisuustontin 8-8145-2 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Sipolantie 10, 01.09.2020
§ 149 Kerrostalotontin 3-323-13 myynti, Kiertotie 5, 09.09.2020

Viestintäpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Ulkoilu- ja retkeilyreittien markkinointipilotti, 03.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.