Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Vaaliassistentti Julius Fagerström sekä asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä informoivat kuntavaalien 2021 tiedottamisesta.

Kaupunginjohtaja informoi MM-rallien järjestelyistä, New European Bauhaus aloitteesta, kansallisesta kaupunkipuistohankkeesta sekä EU:n Elpymis-ja palautumistukivälineen (RRF) mahdollisista rahoituskohteista.

Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki kertoi tarkastuslautakunnan toimenpiteistä sijoitusasiassa. Risto Varis, Jukka Kujala, Kaisa Laitinen ja Nea Mustonen poistuivat sijoitusasiaan liittyvän esittelyn ja keskustelun ajaksi.

Vs. turvallisuuspäällikkö Johanna Aho kävi läpi koronan tilannekatsauksen. Risto Varis informoi koronatestien hinnoista. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi seuraavista ajankohtaisista asioista: omistajapoliittisia linjauksia on valmisteltu ja kaupunginhallituksen jäsenille järjestetään 17.3.2021 työpaja asiasta, nuorisovaltuusto järjestäytyy tällä viikolla, kylien kehittämissäätiön hallintoneuvoston kokous on torstaina 25.2.2021, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan suunnittelu on käynnistynyt ja ensimmäinen ohjausryhmän kokous on pidetty, Napapiirin koulun suunnittelu jatkuu, Simerockin järjestäjien kanssa on neuvoteltu, kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja vierailevat Kittilässä, talouden tasapainotusta on valmisteltu yhdessä talous- ja rahoitusjohtajan kanssa ja tavoitteena on saada talouden tasapainottaminen osaksi kaupunkistrategiaa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari informoi Rahoitus- ja johtamisfoorumista, konsernitasoisen kuukausiraportoinnin valmistumisesta sekä tilinpäätöksen 2020 valmistelusta.

Juhani Juuruspolvi informoi tilajaoston 23.2.2021 kokouksesta.

Matti Henttunen informoi perusturvalautakunnan ylimääräisestä kokouksesta 17.2.2021.

Sanna Karhu informoi avustusperiaatteiden uudistamisen työryhmän työstä. 

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.45 - 15.00.

Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa olivat läsnä muut paitsi Heikki Autto.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.