Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitusasiat

Perustelut

Itä-Suomen aluehallintovirasto

  • päätös 3.2.2021 SAVl/9632/2020 Rovaniemen seurakunnan krematorion perustamislupahakemuksesta

Lapin liitto

  • Lapin liiton hallituksen kokouspöytäkirja 1.2.2021. Pöytäkirja on viety Lapin liiton kotisivuille 1.2.2021 ja se on luettavissa osoitteessa: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021560

Rovaniemen kaupunki

  • tarkastusinsinöörin viranhaltijapäätös: Purkamislupa 29.1.2021 § 8, 698-7-735-7, Ounasrinteentie 22
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosiloma: 5.3., 8.-11.3.
  • jätehuoltojaosto 17.2.2021 § 6 Jätehuoltomääräysten päivittäminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • REDUn koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen to 4.2.2021 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Lisäksi johtajan laatima tiedote kokouksesta. Kokouspöytäkirja löytyy nettisivuiltamme: REDU 4.2.2021: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2021/422021. Pöytäkirja kuulutetaan 5.2.2021 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. 

Lapin sairaanhoitopiiri

  • Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös 27.1.2021 12 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen tilanne ja vuoden 2020 jäsenkuntalaskutuksen oikaisu
  • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston 26.11.2020 kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla www.lshp.fi  9.2.-23.2.2021. Kuntayhtymän yhtymähallituksen ja -valtuuston kaikki esityslistat ja pöytäkirjat on luettavissa myös sairaanhoitopiirin Päätöksenteko-sivulla. https://lapinshp.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

Lapin lennosto

  • Talvinorva21 -harjoitus sulkee Norvatien 23.-25.2.2021. Lapin lennosto järjestää Talvinorva 21 -harjoituksen Rovaniemellä 24.–25.2.2021. Harjoituksessa käytetään Norvatiellä olevaa varalaskupaikkaa Ilmavoimien lentokaluston lentoonlähtöihin. Harjoituksen johtajana toimii Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen. Tie 9523 (Norvatie) suljetaan liikenteeltä varalaskupaikan kohdalta tiistaina 23.2. kello 21. Tie avataan liikenteelle torstaina 25.2. kello 16 mennessä. Liikenne ohjataan sulun ajan kiertoteitse seuraavasti (katso myös kartta):

maantieltä 9523 (Saarenkylä-Norvajärvi-Lentoasema) Norvan-Länsitien suunnasta: maantie 9523 (Saarenkylä-Norvajärvi-Lentoasema) – Salmenojantie (Puolustusvoimien harjoitustiestö) – maantie 951 Lentokentäntie (Rovaniemen lentoasema) – valtatie 4 (Helsinki – Utsjoki),

valtatieltä 4 (Helsinki – Utsjoki) seuraavasti: valtatie 4 (Rovaniemi – Utsjoki) – maantie 951 (Rovaniemen lentoasema) – Salmenojantie (Puolustusvoimien harjoitustiestö) – maantie 9523 (Saarenkylä-Norvajärvi-Lentoasema).

Paikalla on liikenteenohjaus. Kiertotie pidentää ajoaikaa kyseisellä tieosuudella noin 5–10minuuttia.

Yli 4 metriä korkeilla ajoneuvoilla kiertotietä käyttävien tulee olla yhteydessä Rovaniemen lennonjohtoon (p. 016 363 6612). Ajaminen on sallittua ainoastaan lennonjohdon luvalla. Lupa on mahdollista saada, mikäli pohjoisen suunnasta kiitotielle 21 ei ole lähestyvää lentoliikennettä (odotusaika on noin 15 min). Kulku maantien 9523 varrella sijaitseville kiinteistöille sallitaan, ainoastaan maantien 9523 Norvatien varalaskupaikan kohta on kokonaan suljettu liikenteeltä. Hälytysajoneuvoille niiden ollessa hälytystehtävässä voidaan avata pääsy varalaskupaikan läpi. Hälytysajossa olevien on pyydettävä lupa tielle pääsyyn Lapin lennoston vartioston numerosta 0299 210 050 (vastaa ympäri vuorokauden). Tieosuus voidaan avata liikenteelle ennen virallisen sulkuajan loppumista, jos harjoitus on päättynyt ja tieosuuden avaaminen liikenteelle on turvallista. Mikäli tie avataan etuajassa, Lapin lennosto tiedottaa asiasta Oulun tieliikennekeskuksen kautta Tienkäyttäjän linjalla (p. 0200 2100) sekä viranomaisille.

Lapin lennoston yhteyshenkilö ennen harjoitusta: esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Ylimartimo, jussi.ylimartimo@mil.fi, p. 0299 800 / vaihde
Lapin lennoston yhteyshenkilö viikolla 8 ja koko harjoituksen ajan: everstiluutnantti Markku Vihersalo, markku.vihersalo@mil.fi, p. 0299 800 / vaihde

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.