Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa olivat kaupunginhallituksen varsinainen jäsen Päivi Alaoja sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä oli Sanna Luoma.

Poissa olivat myös toimialajohtaja Antti Lassila ja kaupunginlakimies Miikka Ruokamo. Vs. toimialajohtaja Risto Varis osallistui kokoukseen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.