Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa olivat kaupunginhallituksen varsinainen jäsen Päivi Alaoja sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä läsnä oli Sanna Luoma.

Poissa olivat myös toimialajohtaja Antti Lassila ja kaupunginlakimies Miikka Ruokamo. Vs. toimialajohtaja Risto Varis osallistui kokoukseen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.