Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 LISÄPYKÄLÄ: Erä- ja luontokulttuurimuseohanke (lisäpykälä)

ROIDno-2021-648

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomeen on syntymässä uusi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Erä- ja luontokulttuurimuseo. Suunnitteluvaiheessa olevasta museosta rakentuu kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka. Museon aihealueita ovat metsästys, kalastus, luonnontuotteiden keräily, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö. Hankkeen taustalla ovat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys. 

Tavoitteena on vähintään 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset. Karkeasti arvioiden investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat 27-30 miljoonaa euroa (n. 5300 neliötä, neliöhinnan ollessa 5100-5700 euroa). Museon suunnitellut vuosikulut ovat arviolta 2,4 miljoonaa euroa ja oletettu asiakasmaksutuotto on 0,3 - 0,5 miljoonaa euroa. Asiakasmaksutuotoissa on tällä hetkellä huomioitu ainoastaan pääsylipputuotto. Muita mahdollisia palvelumaksutuottoja arvioidaan vielä erikseen. Sijaintikunnan omarahoitusosuuden arvioidaan tällä hetkellä olevan vuositasolla 0,8 -1,4 miljoonaa riippuen muun muassa rakennushankkeelle saatavasta valtionavusta ja vuosittaisista valtionosuuksista. Valmisteluvaiheen kustannuksia kartoitetaan parhaillaan. Tilainvestoinnin osuus tarkentuu sen jälkeen, kun Rovaniemen tarjoama sijaintikohde valitaan ja viedään laskentaan. 

Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa selvitetään, mistä kunnasta tulee Suomen ensimmäisen Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikka. Kiinnostuneiden kuntien tuli esitellä perusteltu kiinnostuksensa tammikuun 2021 loppuun mennessä. Kuntien oli tällöin esiteltävä ehdotuksensa museon tiloiksi, näkemyksensä vierailijapotentiaalista, alueensa tarjoamat resurssit ja synergiaedut museolle sekä alustavan valmiutensa museohankkeen rahoittamiseksi. 

Rovaniemen kaupunki ilmoitti kiinnostuksensa ja eteni seuraavaan vaiheeseen. Kaupunkikumppanihaku kiinnosti laajasti suomalaisia kaupunkeja ja seutukuntia. Rovaniemi korosti hakemuksessaan hienoja sijaintivaihtoehtoja, valmiina olevia potentiaalisia kumppanuuksia sekä matkailua, joka tuo kaupunkiin vuosittain runsaan määrän vierailijoita, unohtamatta paikallisille tarjottavaa mahdollisuutta kokea lisää luonnon ja ihmisen läheisestä, erityisen merkityksellisestä suhteesta.

Hakuprosessi etenee siten, että seuraavaksi Rovaniemi saa vieraakseen 26.2.2021 arviointiryhmän. Tällöin Rovaniemi esittelee neuvotteluissa niitä toimintaedellytyksiä, joita kaupunki voi tarjota museolle pitkällä tähtäimellä. Neuvottelujen (II vaiheeseen valitut kaupungit) tulokset esitellään rahoittaville ministeriöille ja varsinainen sitova tarjouspyyntö toimitetaan kilpailun kolmanteen vaiheeseen eteneville kaupungeille. Päätöksen museon sijaintikaupungista tekevät mukana olevien museoyhdistysten hallitukset yhdessä rahoittavien ministeriöiden kanssa  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen ja siinä esitetyn arvionvaraisen talousvaikutuksen tiedoksi ja päättää, että kaupunki on edelleen mukana Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeessa, ja että valmistelua jatketaan. Museohankkeessa voidaan edetä tarjouspyynnön valmisteluvaiheeseen. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.