Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • tilajaosto 27.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.1.2021
  • elinvoimalautakunta 26.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.2.2021
  • sivistyslautakunta 28.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.2.2021
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 2.2.2021, pöytäkirja on viety yleiseen tietoverkkoon 10.2.2021

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2021-1, 2, 4, 5, 7-15 , ajalla 5.1.-10.2.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Kopiopaperit, 27.01.2021
§ 4 Sähkötarvikkeet ja valonlähteet, 11.02.2021
§ 5 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien hankintapäätöstä "Kiinteistöjen lukot ja avaimet", 12.02.2021
§ 6 Perunat ja tuoreet juures- ja kasviskomponentit - option käyttäminen, 12.02.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Asiahallinnan suunnittelijan tehtäväkohtainen palkka, 03.02.2021
§ 11 Tehtäväkohtaiset palkat elinkeino- ja työllisyyspalveluissa, 05.02.2021
§ 12 Koulutusstipendi, 08.02.2021
§ 13 Koulusihteerien tehtäväkohtaiset palkat, 12.02.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 6 Vuokratun asuntotontin 3-142-7 myynti, 27.01.2021
§ 7 Korjaus päätökseen Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöllä 698-401-171-0 NeVe, 27.01.2021
§ 8 Tontin 698-15-2164-1, Kuusikuja 1 myynti tarjousten perusteella, 03.02.2021
§ 9 Tontin 698-15-2189-13, Pannunkorva 16A myynti tarjousten perusteella, 03.02.2021
§ 10 Tontin 698-13-15-1, Rekitie 14 myynti tarjousten perusteella, 03.02.2021
§ 11 Vuokratun rakennuspaikan no 7 myynti Rautiosaaressa, 09.02.2021
§ 12 Peltoalueen vuokrasopimuksen jatko Rautiosaaresta, Körkkö, 09.02.2021
§ 13 Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen jatkaminen Vennivaarasta /Speedball Games Ky, 09.02.2021
§ 14 Asuinpientalotonttia 10-10204-8 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 09.02.2021
§ 15 Vuokratun asuntotontin 11-11341-6 myynti Pöykkölässä, 09.02.2021
§ 16 Peltoalueen vuokrasopimuksen jatkaminen tilasta 698-406-1-57, Yrjänheikki, 12.02.2021

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 4 Koronaan liittyvien suositusten jatkaminen 28.2.2021 saakka, 04.02.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Asuntotontin 10-10296-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.02.2021
§ 34 Asuntotontin 10-10297-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.02.2021
§ 35 Asuntotontin 10-10290-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 05.02.2021
§ 36 Asuntotontin 8-8216-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 05.02.2021
§ 37 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 08.02.2021
§ 38 Asuntotontin 8-8223-5 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 08.02.2021
§ 39 Asuntotontin 10-10297-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.02.2021
§ 40 Asuntotontin 8-8225-4 vuokraus / mmyynti Länsikankaalla, 08.02.2021
§ 42 Asuntotonttia 10-10255-2 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 11.02.2021
§ 43 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-2 koskevan varausajan jatkaminen Etelärinteellä, 11.02.2021
§ 44 Asuntotonttia 10-10255-1 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 11.02.2021

Talous- ja rahoitusjohtaja
Talouspäätös:
§ 1 Toimintatapamuutos Sarastialla tehtyjen muistiotositteiden ja maksumääräysten hyväksyntään, 01.02.2021
§ 3 Lyhytaikaisten kassavarojen sijoittaminen, 03.02.2021

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 AD hankintapäätös, 01.02.2021

Tilapalvelupäällikkö
§ 5 Maalaustöiden pienhankinta, 29.01.2021
§ 7 Väistötilojen muuttopalvelut, toimittajan valinta, 09.02.2021
§ 8 Ylikylän vanhan kivikoulun purku-urakka, urakoitsijan valinta, 09.02.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 9 Tontin 9-9015-4 vuokrasopimuksen uusiminen os. Suosiolantie 2, 27.01.2021
§ 10 Varausajan jatkaminen tontilla 18-7023-5 os. Innokaari 10, 27.01.2021
§ 13 Liiketontin 9-9025-18 myynti os. Teollisuustie 22, 01.02.2021
§ 16 Teollisuustontin 5-582-9 myynti os. Ulakatu 11, 04.02.2021
§ 18 Korjauspäätös tontin 9-9015-4 vuokrasopimuksen uusimisesta os. Suosiolantie 2, 05.02.2021
§ 25 Teollisuustontin 8-8141-1 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Tuiskuntie 1, 12.02.2021
§ 28 Teollisuustontin 8-8198-5 rakentamisvelvoite aikojen jatkaminen, 16.02.2021

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen, 11.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.