Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vuokrasopimuksen muuttaminen ja jatkaminen sekä tontin luovuttaminen 5. kaupunginosan kortteli 5033

ROIDno-2021-364

Päätösehdotus

 

 

 

 

 

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.