Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi kaupunginhallitusta ajankohtaisista asioista.

Kaupunginhallitus kuuli konserniasiamies Matti Konsteniusta.

Harri Rapo informoi sivistyslautakunnan 17.6.2020 kokouksesta. Kalervo Björkbacka informoi Redun hallituksen 10.6.2020 kokousesta. Juhani Juuruspolvi informoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 15.6.2020 vuosikokouksesta. Matti Henttunen informoi perusturvalautakunnan 16.6.2020 kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.