Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Ilmoitusasiat

Perustelut

Digi- ja väestötietovirasto

 • Kirje 12.6.2020 2021 äänestysaluejaon muutokset ja niistä ilmoittaminen hallituksen tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Jääkäriprikaatin esikunta, Sodankylä

 • Tiedote 17.6.2020 Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen taistelu- sekä ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020. Rovajärven ampuma- ja melutiedotteet 03/2020 ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020

Kela

 • Tiedote 9.6.2020 Kela on julkaissut koltansaamenkieliset verkkosivut. Kela on julkaissut koltansaamenkieliset kela.fi-sivut. Kelan sivuilla kerrotaan nyt Kelan etuuksista ja palveluista kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Saamenkieliset kela.fi-sivut ovat osa saamen kielilakiin perustuvia kehittämistoimia Kelassa.
 • Tiedote 11.6.2020 Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 500 euroon. Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon. Myös liikkuvuusavustuksen ehtoja lievennetään tilapäisesti.
 • Tiedote 15.6.2020 Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona. Yli 50 euron suuruinen veronpalautus vaikuttaa toimeentulotukeen. Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Valtaosa palautuksista maksetaan elokuussa.
 • Tiedote 17.6.2020, 14:59 Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille. Hallituksen esittämä väliaikainen epidemiakorvaus olisi 75 e/kk, ja sitä maksettaisiin syys–joulukuussa niille asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana.

KT Kuntatyönantajat

 • yleiskirje 6/2020 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022
 • yleiskirje 8/2020 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021, Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten
 • yleiskirje 9/2020 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020–2021)

Lapin lennosto

 • Kiinteistöjen ja alueiden tilapäinen käyttäminen Puolustusvoimien Ruska 2020 -harjoituksessa Rovaniemellä ja Kajaanissa 28.9.-7.10.2020

Lapin liitto

 • Lapin liiton hallituksen 8.6.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja tiedoksi. Pöytäkirja liitteineen on viety 15.6.2020 Lapin liiton nettisivuille ja se on luettavissa osoitteessa: http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020539

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Yhtymähallituksen 10.6.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouksessa mm. päätettiin hankintarajoista ja vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeista ja perusteista. Kokouspöytäkirja on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/1062020
 • Yhtymäkokouksen ma 15.6.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Yhtymäkokous mm: hyväksyi koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen, antoi tarkastuslautakunnan arviokertomuksen vuodelta 2019 yhtymähallituksen käsittelyyn, hyväksyi koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. Kokouspöytäkirja on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/1562020. Pöytäkirja kuulutetaan kuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten sivulla 16.6.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.