Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Sanna Karhu. Seuraavina vuorossa ovat Hannu Ovaskainen ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.6.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Karhun ja Päivi Alaojan. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.6.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.