Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019

ROIDno-2017-2238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut tuottaa Merikratos Oy. Merikratos Oy on toimittanut vuoden 2019 sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit Rovaniemen kaupungille. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sosiaaliasiamies, potilasasiamies

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.