Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kuntaliitto

 • Tervetuloa Uuden sukupolven organisaatiot (2019-2020) -verkostoprojektin päätöswebinaarin "Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut yhteistyö" pariin keskiviikkona 2.12.2020 klo 12 - 15. Webinaari on suunnattu USO-verkoston kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Linkki KuntaTV:n suoraan lähetykseen lähetetään ilmoittautuneille ennen webinaaria.
   

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisohallituksen kokouspöytäkirja 22.10.2020
 • vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 23.10.2020
 • vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 30.10.2020
 • tarkastusinsinöörin purkamislupapäätös 5.11.2020 302 §, antopäivä. 9.11.2020, Teollisuustie 8, 698-9-9019-6, Polarrengas Oy, teollisuushallirakennuksen purkaminen
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Yhtymähallituksen 28.10.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/28102020. Pöytäkirja kuulutetaan 29.10.2020 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh: 0400 488 881.
   

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 • kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion koeaika päättyy 25.11.2020. 
   

Vuoden 2021 kokousaikataulu

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ilmoitus käsitellään kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä muut ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Sanna Karhu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.55.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.