Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen. Seuraavina vuorossa ovat Matti Henttunen ja Esko-Juhani Tennilä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.11.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Henttunen ja Esko-Juhani Tennilä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.