Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Valtuustoaloite lähiruokaa kerran kuussa

ROIDno-2019-506

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Pöykkö ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin ruokapalvelun tulisi pitää lähiruokapäivän noin kerran kuussa, jolloin tarjotaan edes osittain paikallisesti tuotettu ateria kouluissa ja muissa ruokaloissa.

Kaikkihan ovat kuulleet kotimaisen ruuantuotannon haasteista. Kansainvälinen vapaakauppa asettaa kotimaisen maataloustuottajan ja teollisuuden vaikeaan tilanteeseen. Joudumme kilpailemaan tuotannon kanssa, joka toimii ikuisen kesän, olemattomien työoikeuksien ja lievempien eläinsuojelulakien omaavissa maissa (Thaimaa).

Viimeaikoina varsinkin vaalien alla on myös poliittiset päättäjät havahtuneet ongelmaan. Ja tuottajakentälläkin on pantu tuulemaa. Rovaniemen kaupungin alueelle on syntynyt jalostuskapasiteettia jotka pystyvät tarjoamaan myös kaupungin ruokapalvelulle tuotteitaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020

Aloitteessa kuvatut asiat ovat tarpeellista tuoda esille ja näkyväksi. Lähiruoka käsiteenä ei ole tarkasti määritelty, vaan perusajatus on, että lähiruokaa on mahdollisimman lähellä tuotettu ruoka. 

Aloitteessa toivotaan lähiruokaa tarjottavaksi ainakin osittain kerran kuussa.Tämä toteutuu päivittäin toteutettavissa ruokalistoissa, -ohjeissa ja -tarjonnassa. Tarjolla on Rovaniemellä kasvatettua porkkanaa, kaalia, sekä paikallista leipää, johon jauhot tulevat Pohjanmaalta. Liha ja maito sekä perunat ovat suomalaista lähiruokaa, joista osa on lappilaisilla tai muilla suomalaisilla tiloilla tuotettua. Kasvikset ovat niiltä osin kuin on mahdollista suomalaista alkuperää. Suurikokoiset spelttihiutaleet kasvatetaan luomuna Pirkanmaalla. Kaura- ja muut viljatuotteet kasvatetaan suomalaisilla tiloilla. Viljojen osalta saatavuus vaihtelee eri vuosina, myös osa Suomessa kasvatetuista viljoista käytetään karjan rehuksi.

Suomalainen lihan tuotannon laatu kestää kansainvälisen vertailun ja on hinnaltaan kilpailukykyinen kaupungille suoritetuissa hankinnoissa. Kaupungilla on hankintasopimus Atrian kanssa, jonka sopimustiloja on Lapin läänissä 80 lihatilaa ja 300 maitotilaa, joissa tuotetaan 2 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa.

Vuoden 2019 aikana kaupunki hankki suomalaista naudan-, kanan-, sian- ja kalkkunan lihaa 398 917 eurolla 72 744 kg. Vaihtelun vuoksi tarjotaan suomalaisten toimittajien hankkimaa alkuperältään Uudesta-Seelannista tulevaa  saksanhirveä 3 % hankitun lihan osuudesta. 

Kaupungin maitotuotteiden sopimustoimittaja on Arla Oy, jonka 75 sopimustilaa Lapin alueella tuottavat maitoa 25 miljoonaa litraa vuodessa. Tästä määrästä Rovaniemen kaupungin nestemäisten maitojen osto-osuus on 276 008 litraa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemellä elintarvikkeiden hankintasopimukset ovat onnistuneet hyvin siitäkin huolimatta, että kriteereiksi ei voi asettaa paikallisuutta. Aloitteessa esitetyt tavoitteet toteutuvat moninkertaisesti ja lähiruokaa tarjotaan joka päivä.

Päätös

Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen vastataan myös siitä lähtökohdasta, että kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) ja kuinka paljon lappilaista lähiruokaa? 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki hankkii ruokapalvelut kaupungin omalta tuotannolta. Rovaniemen ruokapalvelu on Lapin suurin julkinen ruokapalvelujen tuottaja. Tästä lähtökohdasta ruokapalvelut on lappilainen lähiruuan valmistaja. Työllisyysvaikutukset ulottuvat laajasti myös kaupungin organisaation ulkopuolelle Rovaniemen alueella. Paikallisen tuoretukku Lapin Krassin ja Lapin Leipomon lisäksi työllisyysvaikutuksia on kuljetus-, henkilöstö-, laitteiden ja koneiden huolto- ja korjaus- sekä kiinteistöalan yrityksiin.

Elintarvikkeiden alkutuotanto- ja jalostus ovat pitkän aikavälin kuluessa keskittyneet lähelle toisiaan tuotannolle parhaiten soveltuville seuduille. Maataloustuottajien ja jalostuksen yhteistoiminta on tiivistä. Näillä toimilla suomalainen ruoka on säilynyt kilpailukykyisenä. Elintarvikkeiden alkuperän maakuntaa on vaikea määritellä, koska tuotettujen elintarvikkeiden alkutuotanto ja jalostus voi tapahtua eri maakunnissa. Elintarvikkeiden tuottaminen on tarkasti säädeltyä toimintaa. Riittävien laatuvaatimusten ja vastuullisuus kriteerien täyttäminen vaatii yrityksiltä suuria investointeja.

Rovaniemen kaupungin ostoista elintarvikkeiden osuus on ruokatuotannosta on 2,7 - 3 miljoonaa euroa, joka on 33 % kaikista tuotantokustannuksista. Suomalaisten elintarvikkeiden osuus elintarvikehankinnoista on 78 - 83 % vuodenajoista riippuen. Rovaniemen kaupungin elintarvikehankinnat koostuvat 900 - 1500 tuotteesta.

Käytettävä naudan-, kanan-, sian- ja kalkkunanliha sekä nestemäiset maitotuotteet ovat suomalaista alkuperää. Kaupungilla on hankintasopimus Atrian kanssa, jolla on  Lapissa on 80 liha- ja 300 maitotilaa, joissa tuotetaan kaksi miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa. Lihojen jalostus on keskittynyt Etelä-Pohjanmaalle. Kanan tai kalkkunan kasvattamot ovat Pirkanmaalla.

Kaupungin maitotuotteiden sopimustoimittajia ovat Arla Oy ja Valio Oy.

Arlalla on 75 sopimustilaa Lapin alueella, jotka  tuottavat maitoa 25 miljoonaa litraa vuodessa. Tästä määrästä Rovaniemen kaupungin nestemäisten maitojen osto-osuus on 276 008 litraa. Lappilaisten maitotilojen jatkojalostus on keskittynyt Uudellemaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Perunan ja juures- ja kasviskomponettien toimittaja on rovaniemeläinen Lapin Krassi. Porkkana- ja kaali kasvatetaan Rovaniemellä Kuuselan tilalla ja niitä kaupungin tilauksiin riittää syyskuusta maalis- huhtikuulle. Peruna kasvatetaan ja jalostetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Vihanneksia ja kasviksia käytetään monipuolisesti ja niiden kotimaisuusaste on 70 % ja ne tuotetaan eri maakuntien alueella. Hedelmät ovat pääosin ulkomaisia. Marjoja käytetään monipuolisesti, käytettävät marjat ovat koti- ja ulkomaisia riippuen kunkin vuoden sato-olosuhteista. Rovaniemeltä tarjotut metsämarjat ja koulujen oppilaiden keräämät marjat ostetaan, niiden merkitys marjojen käytön kokonaismäärään on pieni korkeintaan muutamia satoja kiloja.

Kaloista kirjolohi on viljelty ja jalostettu Keski-Pohjanmaalla ja hankitaan tukkuliikkeen kautta. Rovaniemeläinen yhteistyökumppani kalastaa ja jalostaa hauen massaksi kerran vuodessa koko asiakaskunnalle. Ranualainen kalanjalostaja kalastaa ja valmistaa haukipyöryköitä. Lappilaiset erikoistuotteet hankitaan ostoina asiakkaiden tilausten ja maksukyvyn mukaan lähinnä edustustilaisuuksiin.

Elintarvikehankintojen tavoitteena on

  • noudattaa nykyisiä hankintalakia ja kaupungin omia hankintaohjeistuksia
  • elintarvikehankinnat tehdään perusteellisen hankintojen suunnittelun pohjalta
  • pitää kotimaisuusaste vähintään nykyisellä tasolla ja tarkastella vaihtoehtoja niille ulkomaisille tuotteille, jotka voidaan korvata kotimaisilla ja lappilaisilla tuotteilla
  • kalan ja kasvisproteiinin osalta seurataan markkinoiden kehittymistä kotimaassa
  • pohjoissuomalaisten elintarvikkeiden hankintaa kasvatetaan kilpailukykyisen tarjonnan lisääntymisen myötä käytettävien tuotteiden osalta
  • seurataan erityisesti rovaniemeläisten elintarvikeyritysten laajentamis- ja kehittämissuunnitelmien toteutumista
  • jatketaan aktiivista yhteistyötä pienten ja suurien pohjoissuomalaisten yritysten kanssa

Ruoka- ja puhtauspalvelun suunniteltu siirtyminen kaupunkiorganisaatiossa Elinvoimapalvelujen alueelle edistää omalta osaltaan tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.