Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 394 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 27.10.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.11.2020
  • perusturvalautakunta 28.10.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.11.2020
  • sivistyslautakunta 5.11.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.11.2020

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2020-102,104, ajalla 23.10-9.11.2020

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Määräaikaisten omistajaohjauksen erityisasiantuntijoiden tehtävien vaativuuden arviointi, 29.10.2020
§ 11 Henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikön esimiesten varahenkilöt, 30.10.2020
§ 12 Elinvoimapalvelujen t toimialan hallintopäällikön tehtävien vaativuuden arviointi (11390002), 04.11.2020
§ 13 Työhyvinvointipäällikön tehtävän vaativuuden arviointi turvallisuuspäällikön sijaisuuden hoitamisen ajalta, 04.11.2020
§ 14 Olennainen muutos tehtävissä/73109002, 09.11.2020
§ 15 Erikoiskirjastonhoitajan tehtäväkohtaisen palkan muutos/71852005, 10.11.2020
§ 16 Koulutusstipendi, 11.11.2020
§ 17 Koulutusstipendi, 12.11.2020
§ 18 Kunnossapitoinsinöörin tehtävän vaativuuden arviointi, 12.11.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 93 Rakennuspaikan osan vuokraaminen ja maanvuokrasopimuksen kohdentaminen, Kaukonkuja, 06.11.2020
§ 94 Maanvuokrasopimuksen uusiminen, tontti 698-3-270-8, 12.11.2020

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 109 Vartiointipalvelusopimuksen option käyttäminen ja palveluntarjoajan hintojen hyväksyminen optiokaudelle, 17.11.2020
Muu päätös:
§ 103 Rovaniemi on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – yli 12-vuotiaiden sisäharrastukset tauolle, 30.10.2020
§ 105 Kaupunginjohtajan 30.10.2020 § 103 päättämien suositusten jatkaminen, 17.11.2020
§ 108 Kiihtymisvaiheessa annettujen suositusten osittainen purkaminen, 17.11.2020
Talouspäätös:
§ 107 Sopimuksen hyväksyminen koskien valtionavun delegointia ja kuntarahoitusosuutta Sote -Rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa , 17.11.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 104 Kiinteistökehitystyöryhmän kokoonpanon täydentäminen, 30.10.2020
§ 106 Hyvinvointiryhmän nimeäminen / päivitys, 17.11.2020

Kaupunginlakimies
Vahingonkorvauspäätös:
§ 9 Vahingonkorvausvaatimus jäteastian rikkoutumisesta., 10.11.2020
§ 10 Vahingonkorvausvaatimus irtaimen omaisuuden vahingoittumisesta, 16.11.2020

Kaupunginsihteeri
Hankintapäätös:
§ 3 Muotokuvan hankinta, 11.11.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 120 Asuntotontin 8-8216-9 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 30.10.2020
§ 121 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 30.10.2020
§ 122 Tonttihakemus asuinpientalotonteille (AP) 13-13306- 1 ja 2 Ylikylässä, 30.10.2020
§ 123 Asuntotontin 10-10257-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.10.2020
§ 124 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.10.2020
§ 125 Asuntotontin 10-10253-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.10.2020
§ 126 Asuntotonttia 17-5581-1 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 09.11.2020
§ 127 Asuntotontin 8-8216-8 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.11.2020

Tietohallintojohtaja
Muu päätös:
§ 20 CaseM-järjestelmän tarpeettomien pikakuvakkeiden poisto, 16.11.2020

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 47 Kiinteistöhuoltosopimus - sopimuksen jatkaminen, 17.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt tilapalvelukeskuksessa, 03.11.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 46 Tilojen vuokraaminen kunnallisvaalien 2021 järjestelyitä varten, 13.11.2020

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kirvesmiehen toimen vakinaistaminen, 11.11.2020
§ 2 Kirvesmiehen toimen vakinaistaminen, 11.11.2020
§ 3 Kiinteistönhoitajan toimen vakinaistaminen, 11.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.