Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. 
Sara Seppänen kertoi ajankohtaisista asioista hyvinvointialueeseen liittyen.

Miikka Keränen poistu kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.50 ja Ella-Keski-Panula liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 14.51.

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.