Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kansallisarkisto

 • lausuntopyyntö päätösluonnoksesta Julkishallinnon toimijoiden henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen asiakirjojen ja tietoaineistojen pysyvä säilytys
   

Kuntaliitto

 • Kuntaliiton yleiskirje 7/2022 Vuoden 2023 eduskuntavaalit on ilmestynyt ja se on luettavissa osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2022/vuoden-2023-eduskuntavaalit
   

Lapin käräjäoikeus

 • tuomio 22/14573 17.11.2022 vahingonkorvausta koskevassa asiassa Korkalovaaran peruskoulurakennus
   

Lapin liitto

 • Kutsu Tiedolla päätöksenteko -koulutkseen, joka järjestetään keskiviikkona 30.11.2022. Koulutus on hankekuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille täysin ilmainen. Koulutus toteutetaan ESR-rahoituksella, yhteistyössä Lapin kuntien ja FCG:n asiantuntijoiden kanssa.
   

Lapin pelastuslaitos

 • pelastuslautakunnan 25.10.2022 kokouksen pöytäkirja​​​​
   

Oikeusministeriö

 • lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntien kielellisestä asemasta vuosille 2023-2032
   

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • kuntakirje 2/2022 Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 
   

Rovaniemen kaupunki

 • tarkastusinsinöörin purkamislupapäätös 8.11.2022 2022-789 Ylikorvantie Rovaniemi
 • tarkastusinsinöörin purkamislupapäätös 10.11.2022 2022-862 Katajaranta Rovaniemi
 • vammaisneuvoston 28.10.2022 kokouksen pöytäkirja
 • vanhusneuvoston 31.10.2022 kokouksen pöytäkirja
   

Valtioneuvosto

 • kirje 1.11.2022 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun turvallisen siirtymän varmistaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.