Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Kaupunginvaltuuston 24.10.2022 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 24.10.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 17 valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 24.10.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 106 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 107 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaavoitus

§ 108 Korjausmerkintä vuoden 2021 tilinpäätökseen

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 109 Rovaniemen kaupungin yhteisöomistusten omistajapolitiikka

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Rovaniemen kaupungin konsernijohto, Konserniyhteisöiden (pl. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö), Osakkuusyhteisöiden ja muiden yhteisöiden hallitus ja operatiivinen johto

§ 110 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2021 arviointikertomukseen

Jakelu:
Tiedoksi: kaupunginhallitus

§ 111 Valtuustoaloite uimahyppypaikka

Jakelu:
toimenpiteitä varten: liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen (tiedoksi metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen)

§ 112 Valtuustoaloite suuremmasta väestönsuojasta

Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö Johanna Aho, (tiedoksi rakennuspäällikkö Juha Välitalo)

§ 113 Valtuustoaloite Rovajärvi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö Johanna Aho, (tiedoksi toimialajohtaja Jaakko Rantsi ja kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio)

§ 114 Valtuustoaloite Lainaanrannan parkkialueelle lisää roska-astiota

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi 

§ 115 Valtuustoaloite Liputuskäytännöt

Jakelu:
toimenpiteitä varten: viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela, henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

 § 116 Valtuustoaloite Venepaikoista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen 

§ 117 Valtuustoaloite Valosaaste kuriin

Jakelu:
toimenpiteitä varten:  kunnossapitoinsinööri Marko Rautio

§ 118 Valtuustoaloite Toimiva ja esteetön leikkipuisto

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi

§ 119 Valtuustoaloite Koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: palvelualuepäällikkö Kai Väistö

§ 120 Valtuustoaloite Selvitys kaupungille aiheutuneista kustannuksista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

§ 121 Valtuustoaloite Yhtenäistetään kulttuurin, liikuntatoiminnan ja nuorisotoiminnan avustusmuotoja

Jakelu:
toimenpiteitä varten: palvelualuepäällikkö Merja Tervo ja liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen

§ 122 Valtuustoaloite Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelujen lisääminen Rovaniemen yrityksissä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: toimialajohtaja Jaakko Rantsi ja palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

§ 123 Valtuustoaloite Hankepäällikön ja hankeasiantuntijan toimet

Jakelu:
toimenpiteitä varten: henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä

§ 124 Valtuustoaloite Ounastähden ylijäämää käyttö perussopimuksen mukaisesti

Jakelu:
toimenpiteitä varten: vt. konsernitalouspällikkö Janne Sandgren

§ 125 Valtuustoaloite Lisää luontoa päiväkoteihin

Jakelu:
toimenpiteitä varten:  palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa

§ 126 Valtuustoaloite Maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoaminen nuorille ja vähävaraisille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: erityisasiantutija Riina Koskininemi

§ 127 Valtuustoaloite Yrittäjämyönteisiä parklet-parkkiruutuja Rovaniemelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: suunnittelupäällikkö Aku Raappana

§ 128 Kokouksen päättäminen

Ei toimenpiteitä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.