Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja   X  
Päivi Alanne-Kunnari     X
Terhi Heikkilä   X  
Mari Jolanki, varajäsen      
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen   X  
Riku Tapio X    
Timo Tolonen   X  
Heikki Autto   X  
Pertti Lakkala   X  
Mikkel Näkkäläjärvi   X  
Juha-Pekka Mikkola     X
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala X    
Heini-Tuuli Onnela X    
Hanna Haurinen     X
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginjohtaja esitti, että § 404 siirretään 19.12.2022 pidettävään kokoukseen. Työjärjestys hyväksyttiin kaupunginjohtajan esittämällä muutoksella.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.