Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 416 Konsernijohdon kannanotto Lappica Oy:ssä laadittuun toimitusjohtajasopimukseen

ROIDno-2022-4315

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lappica Oy on rekrytoinut uuden toimitusjohtajan. Oheisena liitteenä on yhtiössä valmisteltu toimitusjohtajasopimus, jonka laadinnassa kaupungin laki- ja hankintapalvelut ja henkilöstöpalvelut ovat avustaneet. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan konsernijohdon tulee käsitellä ennakollisesti konserniyhteisöjen toimitusjohtajasopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa toimitusjohtajasopimuksesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lappica Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.