Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Tolonen ja Reijo Jylhä. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Päivi Alanne-Kunnari.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.11.2022.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tolonen ja Reijo Jylhä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.