Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • hyvinvointiautakunta 26.10.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.11.2022
  • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 1.11.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.11.2022
  • tilajaosto 10.11.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.11.2022
     

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2022 119-121 ajalla 27.10.-3.11.2022
     

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Lämmityspolttoöljyjen hankinta, 07.11.2022

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Palvelualuepäällikön sijaisen tehtäväkohtainen palkka, 03.11.2022
§ 24 Palvelussuhdepäällikön viran virkavaalin vahvistaminen, 09.11.2022

Kaupunginjohtaja
§ 39 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntoihin, 07.11.2022
Muu päätös:
§ 40 Irtisanottavat vakuutussopimukset / sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu, 07.11.2022
Talouspäätös:
§ 38 Laskujen hyväksyjien, varahyväksyjien ja asiatarkastajien määrääminen / konsernihallinto , 07.11.2022

Talousarviopäällikkö
§ 1 Lappia-talon rakennusinvestoinnin poistoajan päivittäminen, 04.11.2022

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 15 Kaupunkisuunnittelun ja osallistavan budjetoinnin palvelualustan pilotointi, 03.11.2022

Tilapalvelupäällikkö
§ 79 Rakennushistoriaselvitysten pienhankinta, 02.11.2022

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 70 Langattoman verkon laajentaminen Joulupukin Pajakylän alueella, 11.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie 75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.