Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Rakennussuojelulain (60/1985) mukainen suojelupäätös 10.5.2021 Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosassa korttelissa 34, tontilla 12 sijaitseva kiinteistö Ounaskosken yläaste ja opettajien asuinrakennus
   

Lapin lennosto

 • Tiedote 12.5.2021 Ilmavoimat järjestää Ilmataktiikka 21 -harjoituksen ja tukee muiden puolustushaarojen harjoituksia. Toukokuun lopussa järjestettävässä Ilmataktiikka 21 -lentotoimintaharjoituksessa on mukana yhteensä noin 24 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää, neljä Hawk-suihkuharjoituskonetta sekä kuljetus- ja yhteyskonekalustoa. Lisäksi Ilmavoimat osallistuu Lohtajalla 17.‒27.5. järjestettävään kaikkien puolustushaarojen yhteiseen ilmapuolustusharjoitukseen (IPH 1/21) sekä tukee Maa- ja Merivoimien johtamia Northern Forest 21, Nuoli 21 ja Ritva 21 -harjoituksia 29.5.‒2.6.2021. Harjoituksissa tukeudutaan mm. Rovaniemen tukikohtaan.
   

Lapin liitto

 • Lapin pelastuslautakunnan pöytäkirja 28.04.2021, on luettavissa pelastuslaitoksen kotisivuilla osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021567
   

Rovaniemen kaupunki

 • rakennustarkastaja Jari Kortesalmen viranhaltijapäätös 6.5.2021 90 § Purkamislupa, 698-409-33-279
 • rakennustarkastaja Jari Kortesalmen viranhaltijapäätös 10.05.2021 104 § Purkamislupa,  698-402-97-2
 • perusturvalautakunta 28.4.2021 § 57 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 2020
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Yhtymähallituksen 28.4.2021 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja, joka on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/konserni/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2021/2842021

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.