Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Kaupunginvaltuuston 10.5.2021 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 10.5.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 22 valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 10.5.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 30 Ilmoitusasiat

Ei toimenpiteitä

§ 31 Eroaminen valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä / Susanna Junttila

Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

§ 32 Erä- ja luontokulttuurimuseohanke

Jakelu:
tiedoksi: Erämuseohanke

§ 33 Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020

Ei toimenpiteitä

§ 34 Varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Jakelu:
tiedoksi: talousyksikkö, omistajaohjausyksikkö
toimenpiteitä varten: talous- ja rahoitusjohtaja

§ 35 Henkilöstöraportti vuodelta 2020

Jakelu:
tiedoksi: henkilöstöjohtaja

§  36 Valtuuston itsearviointi kaudelta 2017-2021

Jakelu:
tiedoksi: kaupunginvaltuusto

§ 37 Valtuustoaloite luonnonmukaiset ohitusuomat voimalaitoksiin

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala, toimialajohtaja Jukka Kujala 

§ 38 Valtuustoaloite kansallinen kaupunkipuistohanke uudelleen työn alle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 39 Valtuustoaloite nuorten kesäyrittäjyyden investointituesta

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu

§ 40 Valtuustoaloite Konttisen kesäteatterin katsomon ja näyttämön kattaminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: tilapalvelukeskus, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

§ 41 Valtuustoaloite palkallinen vapaapäivä 50- ja 60- vuotta täyttäville

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, henkilöstöjohtaja Antti Määttä

§ 42 Valtuustoaloite - Kylille elinvoimaa retkeilystä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

§ 43 Valtuustoaloite Käyrästunturin erä- ja matkailukeskus

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, toimialajohtaja Jukka Kujala, palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

§ 44 Valtuustoaloite Graffiti-seinäksi Lehto Group OY:n keskeneräinen kerrostalo

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäälllikkö Merja Tervo

§ 45 Valtuustoaloite yhteinen markkinointialusta varhaiskasvatusyksiköille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäälllikkö Tarja Kuoksa, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

§ 46 Valtuustoaloite Rovaniemelle kaupunkipyörät

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 47 Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylä Saarenkylä – Oikarainen – Koskenkylä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 48 Valtuustoaloite valtuuston selostustilaisuudet myös jatkossa etänä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

§ 49 Valtuustoaloite pienryhmiä peruskouluopetukseen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäällikkö Kai Väistö

§ 50 Valtuustoaloite linkki valuutetuille kaupunkistrategiaan

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

§ 51 Valtuustoaloite Rovaniemelle yleinen pulkkamäki

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 52 Valtuustoaloite koirapuisto Lapinrinteelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 53 Valtuustoaloite Salmijärven ja Keinuvuopajan ranta-alueiden maisemointi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

§ 54 Valtuustoaloite koululaisten koronakyselyn järjestäminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, palvelualuepäällikkö Kai Väistö

§ 55 Valtuustoaloite kokousohjelman parantamiseksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

§ 56 Valtuustoaloite nuorisomme pahoinvointi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala, toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäälliköt Merja Tervo, Kai Väistö, Mirja Kangas ja Tarja Kuoksa

§ 57 Valtuustoaloite yrityspuistohanke Rovaniemelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, toimialajohtaja Jukka Kujala, palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

§ 58 Valtuustoaloite arkkitehtiopiskelijan työllistymismahdollisuus opiskelunsa aikana

Jakelu:
toimenpiteitä varten:  elinvoimapalvelujen toimiala, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lautakunnat ja toimialat päätöksen mukaisesti

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.