Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 15.6.2021 klo 12.00.

 Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm.;

  • henkilöstöraportti 2020,
  • vuoden 2020 tilinpäätöksen sitovuustasojen ylityksen hyväksyntä,
  • vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tilintarkastuskertomus,
  • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020,
  • kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2021-2022,
  • konserniohje,
  • tarkastuslautakunnalle tehdyt sidonnaisuusilmoituspäivitykset.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 1.6.2017 voimaantulleen perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa.

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. 

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Rovaniemen kKoulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan 1.6.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 15.6.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen sekä antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällisen.

Tiedoksi

Ilmoitukset pyydetään toimittamaan viim. 1.6. osoitteeseen tarja.piittisjarvi(at)redu.fi.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.