Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Valtuustoaloite Info-paketti kaupunkiin muuttaville

ROIDno-2019-3236

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Luoma jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemelle muuttaville henkilöille ja perheille lähetettäisiin tervetuloa Rovaniemelle -infopaketti, joko postitse tai sähköisesti. Paketissa tiedotettaisiin Rovaniemen keskeisistä asioista, kuten mistä löytyvät eri palvelut ja viranomaiset. Infossa olisi kohdennetusti perheille / opiskelijoille /ikäihmisille jne yhteystietoja ja millaisia palveluja Rovaniemellä olisi tarjolla. Väistötilojen vuoksi palvelut ovat hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Lisäksi, jos mahdollista, voisimme tarjota tervetuliaislahjana liput teatteriin, Arktikumiin, tai liikuntapalveluihin. Näin voisimme viestittää Rovaniemelle muuttaville, että he ovat tervetulleita ja tärkeitä uusia asukkaitamme ja he saisivat kootusti tärkeää tietoa palveluistamme. Tarvittaessa tervetuloa -infopaketti voidaan toteuttaa hyvin kustannustehokkaasti."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Sanna Luoman valtuustoaloitteessa (11.11.2019, § 110) on esitetty, että Rovaniemen kaupunki lähettäisi kaupunkiin muuttaville henkilöille ja perheille infopaketin kaupungista ja sen palveluista joko postitse tai sähköisenä. Aloitteessa ehdotetaan myös mahdollisen tervetuliaislahjan (esim. ilmaislippu) antamista muuttaneille.

Rovaniemen kaupunki on ollut mukana House of Laplandin koordinoimassa Tervetuloa Lappiin -kampanjassa, jossa kunnat muistivat muuttajia erilaisilla tervetulopaketeilla. Kampanja oli käynnissä 31.12.2020 saakka. Rovaniemelle pysyvästi muuttavat saivat tervetulokirjeen, kulttuuripassin ja asukasoppaan. 

Rovaniemen kaupunki uudisti kaupunkibrändinsä ja kaupunkilaisia palvelevan verkkosivuston kattavasti vuoden 2020 aikana. Brändityön tavoitteena on lisätä kaupungin veto- ja pitovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti; houkutella uusia asukkaita, osaajia ja yrityksiä Rovaniemelle. Asukasmarkkinointia tehostetaan uuden brändin ja siihen liittyvän sisällön ja materiaalien avulla kustannustehokkaasti sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja printtimediassa. Verkkosivuilla on uusittu mm. kaupungin tapahtumakalenteri ja lisätty kohderyhmittäin palvelutietoja.  

Kaupunkimarkkinoinnin ja brändin näkökulmasta uusien asukkaiden huomioiminen on tärkeää. Rovaniemelle muuttaa vuosittain keskimäärin yli 3000 henkilöä, jolloin postitse lähetettävän kirjeen ja siihen liitettävän muistamisen (ilmaislippujen jne.) kustannukset voivat kuitenkin nousta merkittäviksi. Kaupungin taloustilanne ja resurssit huomioiden on löydettävä mahdollisimman pitkälle automatisoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja infokirjeen lähettämiseksi. Automatisoitujen kirjeiden lähettämistä on kaupungissa jo pilotoitu pienemmälle kohderyhmälle. Sähköinen kirje olisi postitettavaa kirjettä edullisempi vaihtoehto uusien asukkaiden huomioimiseksi.

Viestintä, markkinointi ja osallisuus -yksikkö suunnittelee asukkaiden huomioimisen muodon ja tavat yhdessä elinvoimapalveluiden kanssa vuoden 2021 aikana. Uusille verkkosivuille suunnitellaan ja tehdään myös muuttajille suunnattu kohderyhmäsivusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle ja aloitteen tekijälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.