Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • sivistyslautakunta 22.4.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.4.2021
  • elinvoimalautakunta 27.4.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.5.2021
  • perusturvalautakunta 28.4.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.5.2021

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2021-20, 22-26, 28-30, 34-38 ajalla 19.4.-18.5.2021

 

Hallintopäällikkö Hallintopalvelut
Muu päätös:
§ 1 Canon Säilö -järjestelmän käyttöoikeudet / Kuntatoimisto –asianhallintajärjestelmästä siirretty aineisto, 17.05.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Ruokapalvelutyöt, 07.05.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Olennainen muutos tehtävässä / 73493050, 27.04.2021
§ 40 Liukuvaa työaikaa koskevan paikallisen sopimuksen irtisanominen, 30.04.2021
§ 41 OVTES:n järjestelyerä 1.4.2021, 04.05.2021
§ 42 Vs. taloussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka, 05.05.2021
§ 43 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen/48390012, 06.05.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 47 Maanvuokrasopimuksen kohdistaminen tonttijaon mukaiseen tonttiin, Porokatu 32, 30.04.2021
§ 48 Vuokratun asuntotontin 10-10204-5 myynti Vennivaarassa, 04.05.2021
§ 50 Maa-alueen lyhytaikainen vuokraaminen Lämpökatu, 05.05.2021
§ 51 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-1 koskevan maanvuokrasopimuksen täydentäminen, 06.05.2021
§ 52 Peltoalueiden vuokraus Nivankylä/Konttaniemi, 07.05.2021
§ 57 Tontinosan myyminen 21. kaupunginosa kortteli 4, Vitikanpääntie, 18.05.2021
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 56 Määräalan ostaminen tilasta 401-241-6, Vaaralanpolku, 18.05.2021

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Rovaniemen kaupungin verkostokonsulttien toiminta ja ajankäyttö, 29.04.2021
§ 18 Talous- ja rahoitusjohtajan viran avaaminen uudelleen haettavaksi, 29.04.2021
§ 22 Muuttaminen Kairatie 75:n väistötiloihin, 17.05.2021
Muu päätös:
§ 19 Päätös koskien tietopyyntöä, 03.05.2021
§ 20 Koronavirustilanteeseen liittyvät suositukset 3.5.2021 alkaen, 06.05.2021
§ 21 Sovintosopimus , 17.05.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 109 Asuinrakennuspaikan no 6 vuokraus / myynti Rautiosaaressa, 05.05.2021
§ 110 Asuntotontin 11-11324-1 vuokrausta ja myyntiä koskevan päätöksen täydentäminen Pöykkölässä, 05.05.2021
§ 111 Asuntotontin 8-8219-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 05.05.2021
§ 112 Asuntotontin 8-8220-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 05.05.2021
§ 113 Asuntotontin 11-11328-3 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 05.05.2021
§ 114 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-3 koskevan päätöksen täydentäminen Etelärinteellä, 05.05.2021

Talous- ja rahoitusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Selvitys talouden kantokyvystä, 28.04.2021

Tietohallintojohtaja
§ 7 Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, 27.04.2021

Tilapalvelupäällikkö
§ 23 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset, pienhankinta, 26.04.2021
§ 26 Muurolan uuden päiväkodin valmistelun asiantuntijapalveluiden hankinta, 03.05.2021
§ 27 Julkisivujen elementti- ja liikuntasaumojen uusiminen, 05.05.2021
§ 28 Alakorkalon PIMA; Kellarin purku ja massanvaihto, urakoitsijan valinta, 05.05.2021
§ 30 Alakorkalon PIMA; In situ -puhdistus, urakoitsijan valinta, 07.05.2021
§ 31 Näsmäntien palvelutalon korvaavat tilat 1. vaihe, vuokrahankkeen toteuttajan valinta, 12.05.2021
§ 32 Alakorkalon PIMA; Pilaantuneiden maiden ja öljyisten betonien vastaanotto, toimittajan valinta, 12.05.2021
Tilanvuokrauspäätös:
§ 24 Tilojen vuokraaminen ikäihmisten palveluille, 28.04.2021
§ 29 Väliaikaisten koulutilojen vuokrasopimusten jatkaminen, 06.05.2021

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Erityisasiantuntijan toimen täyttäminen (vakanssi 77518001), 29.04.2021

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
§ 4 Kirvesmiehen toimen täyttäminen, 12.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten  pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa, Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.